Single blog post

Digiprojekt algab esimesest kontaktist

Algus on tehtud, hinnapäring saadetud. Mis edasi?
Selles postituses kirjutame hinnapäringu olemusest, kohtumisest ja kuidas päringust saab kohtumine.

Hinnapäringu olemusest

Jagame siin postituses hinnapäringud kahte tüüpi:

  • digitoote idee on veel toores ja täpselt ei tea, mida tahan või kust alustada;
  • tulemuse eesmärgid on läbi mõeldud ja eeltöö on põhjalik (sihtgrupp on selge, digitoote funktsionaalsuse nõuded on kirja pandud).

Tihti kirjutatakse hinnapäringu lõppu palve öelda koheselt täpne tööde hind ja teostamise aeg. Vähese info põhjal saame öelda vaid umbkaudse suurusjärgu.

Põhjalikuma lähteülesande puhul kalkuleerime algsed töömahud, kuid kutsume Sind sellegipoolest stardikoosolekule (kick-off  meeting). Koos vaatame üle eesmärgid, vajadusel täiendame ja veendume, et oleme asjadest ühte moodi aru saanud. Tihtilugu tuleb ühise arutelu käigus juurde nüansse, mida algselt polegi arvestatud.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et hinnapäringu olemus on kordumatu ja vajab igaljuhul mõlemapoolset põhjalikku tähelepanu.

Hinnapäringu sisu

Projektijuhi üks eesmärkidest on teha (hinnapäringu sisu põhjal) selgeks esmased digiprojekti vajadused ja eesmärgid, et leida neile sobivad lahendused. Sisend ja tehnilised nõuded annavad aimu digiprojektile vajaminevast ajast.

Projektijuhi töö algab sisendandmete kogumise ja tuvastamisega:

  • Mida päringu saatnud klient soovib?
  • Kuidas ta seda soovib?
  • Kuhu ta seda soovib?
  • Kellele me seda kõike teeme ja mis on tegelikud vajadused?
  • jm.

Kõikidele küsimustele ei pruugi kohe vastuseid olla. Olemegi selleks, et koos analüüsida ja suunata võimalikult palju digiprojekti detaile läbi ning ette mõtlema. Mida põhjalikumalt lähteülesande koostame, seda selgem on pilt töömahust (skoobist), ressurside vajadusest (mitu tiimiliiget on vaja projekti kaasata) ja kuhu ajagraafikule töö paigutada.

Hinnapäring vs. kohtumine

Kirjelda projekti eesmärki võimalikult peensusteni, seejärel leiame mõlemale sobiva kohtumise aja ja püüame koos lahti mõtestada, mida on tegelikult vaja.

Kohtumine on koostööpartneri suhte algus – ei ole “meie” ja “teie”, vaid üks tiim, kes püstitab ühiseid eesmärke ja liiguvad etapiti nende täitmise poole.

Kuidas päringust saab kohtumine?

Väga lihtsalt! Tule meile ja kui ei saa, siis meie tuleme Sinu juurde.
Varasemalt oleme saatnud päringule mõned suunavad küsimused, mis aitavad meil Sinu ärist ja/või Sinu ideest paremini aimu saada. Ent kõik see on kusagil ekraani taga, virtuaalne ja mitte lõpuni päris.

Küsimustele vastamine ehk läbikirjutamine on kindlasti hea eeltöö, eelkõige Sulle endale, et kaardistada ja mõtestada läbi mida Sa ikkagi soovid – eriti kui puudub lähteülesanne, ja kui puudub, siis saame projekti käimasaamiseks ka selle koos paika panna. Nimetame seda eeltööks, ka infoandmete kokkukorjamiseks ning struktureerimiseks.

Pikk jutt lühidalt – kohtumine on personaalne kontakt igaljuhul, see aitab meil omavahel tutvuda ja saada paremini aimu ühisest digiprojektist.

Ja seetõttu on meie üleskutse Sulle – tule meile külla ja hakkame koos arendama.

Järgmises postituses räägime kohtumise ettevalmistusest, kohtumise ülesehitusest ja projekti kaasosalistest.

©️  Foto: Ross Sneddon

Jaga postitust oma lemmikus sotsiaalmeediakanalis:

Jumbotron

Räägime edasi?

Pikk kogemus disainimaastikul on näidanud, et parimad tulemused kasvavad kommunikatsioonist ja sõprusest. Seetõttu soovimegi luua sinuga sooja ja siira partnersuhte, mis kannaks vilja ka aastaid pärast esimest teretust. Üheskoos võime seada verstapostid kasvõi silmapiirile, vahemaad kartmata.

Olen valmis!