Single blog post

Projektijuhi 4 nõuannet digiprojektiga alustamisel

Selles postituses toome välja 4 (neli) peamist nõuannet millega tuleb digiprojektiga alustamisel arvestada.

Kohtumine on selja taga (vt kuidas kohtumiseks ette valmistada). Alustasime konsultatsiooni ja kaasa mõtlemisega. Pärast kohtumist asub projektijuht analüüsima saadud infot.
Infot läbi töötades (või juba ka koosolekul) selgub kuidas oleks mõistlikum projektiga edasi liikuda.

Toome kaks tavapärasemat näidet:

  • enne (detailset) hinnapakkumuse koostamist on vaja teha äri– või tehniline analüüs ja kirjeldada nõuded, et  hiljem koostada projektiplaan (võimalik hinnastada ainult see osa, täpsemat hinnapakkumust on võimalik kokku panna, kui analüüs teostatud ja nõuded on kaardistatud);
  • selgitame välja kasutaja vajadused viies läbi (UX) kasutajakogemuse uuringu, mille järgselt toimub kliendiga workshop ehk töögrupp, kus töötame koos läbi uuringu käigus saadud info, püstitame eesmärgid ja kaardistame MVP tööd (Minimum Viable Product) (võimalik hinnastada ainult see osa, skoobitöid hinnastame peale läbiviidud töögruppi).

Eelistame alustada projektiga eeltööst mida samuti hinnastame. Eeltöö käigus arutame ärilist strateegiat, viime läbi (UX) kasutajakogemuse uuringu ja selgitame välja kasutaja vajadused, kirjeldame nõuded, kaardistame vajalikud tööd ja lepime kokku MVP-s.

Põgus juhend ettevalmistuseks.

Pea meeles:

  1. Mida rohkem uurime ja testime kasutajaid, seda parema sisendi me saame digitoote/-teenuse disainiks, nii arvestame algusest peale sihtgrupi ootusi ja vajadusi.
    Mõttekoht: kas me loome digitoote sulle või kasutajale kes Sinu digitoodet kasutab?
  2. Mida põhjalikum on lähteülesanne ja/või kaardistatud skoop, seda täpsemini on võimalik kalkuleerida tööde mahte (see eeldab põhjalikku eeltööd).
  3. Mida detailsemalt on kirjeldatud nõuded, seda vähem lisakulutusi järgmistes tööetappides – disainis ja arenduses.
  4. Mida selgem on visioon ja äri strateegia, seda lihtsam on püstitada ärilisi eesmärke.

Projektijuhi sagedane töö on hinnapakkumuste koostamine vähese info põhjal ehk teadmata eesmärki ja funktsionaalsuse nõudeid. Hinnapakkumust on mõtet koostada arvestades vähemalt kahte eelnevat punkti (eesmärk, funktsionaalsusnõuded), lisaks digitoote loojatena on meil ülioluline aru saada ka sinu ärist.

Sama oluline on kuulata, kuulda ja kaardistada reaalsete kasutajate vajadusi ja ootusi, sest digitoodet/-teenust loome ju talle.

Meie üleskutse siinkohal on leida ressurss ja investeerida eeltöösse – analüüsi, testimisse ja nõuete koostamisse. See võib tunduda tüütu ja võib paista, et on teada milline see digitoode/- teenus peaks olema. Tegelikkus on aga see, et kasutajad ütlevad meile mida nad vajavad ja mis on nende ootused.

Kui tunned, et oled meiega ühel lainel ja just sellist lähenemist on sul vaja, siis kirjuta meile info@okia.ee ja arutame sinu plaane detailsemalt.


Eelmised postitused:


Järgmises postituses läheneme lähteülesande ja projektiplaani teemale.

©️  Foto: Galen Crout

Jaga postitust oma lemmikus sotsiaalmeediakanalis:

Jumbotron

Räägime edasi?

Pikk kogemus disainimaastikul on näidanud, et parimad tulemused kasvavad kommunikatsioonist ja sõprusest. Seetõttu soovimegi luua sinuga sooja ja siira partnersuhte, mis kannaks vilja ka aastaid pärast esimest teretust. Üheskoos võime seada verstapostid kasvõi silmapiirile, vahemaad kartmata.

Olen valmis!