Single blog post

Puhume projektile tu(u)le sisse

Selles postituses räägime kohtumise ettevalmistusest, kohtumise ülesehitusest ja projekti kaasosalistest.

Kuidas kohtumiseks ette valmistada?

Kutsume Sind kohtumisele, et koguda projekti kohta sisendit ja infot.
Toome välja mõned punktid, mida võiks enne kohtumist läbi mõelda:

 • tänase kodulehe, e-poe, kasutajaliidese, äpi, digitoote/-projekti strateegia, tugevused/nõrkused;
 • uue kodulehe, e-poe, kasutajaliidese, äpi, digitoote/-projekti strateegia, eesmärk – mis peaks muutuma?
 • kaardista konkurendid (head ja halvad näited, meilt ja mujalt);
 • navigatsioon ja menüü struktuur – kas üleshitus on olemas või mõtleme koos?
 • kas on tehtud kasutajakogemuse uuringut?
 • milline on nägemus võimaliku disaini osas?
 • kas on vaja spetsiifilist funktsionaalsust – broneerimine, hinnapäringud, kalender, kliendi iseteeninduskeskkond, midagi veel?
 • kaardista kolmanda osapoole liidestused;
 • pane paika eeldatav projekti ajakava ja valmimise tähtaeg (arvesta sisse puhkused ja muud võimalikud eemalolemised).

Lühidalt: Mõtle läbi projekti eesmärgid, nõuded, ajakava ja mis on investeeringu mahud.

Ära kuluta teiste aega, kui oled ettevalmistamata.

Kohtumise ülesehitus ja eesmärgid

Üleshitus:

 • kohtumine algab ja lõppeb õigel ajal;
 • kohtumisel on agenda (päevakord), päevakorra punkte arutatakse teema kaupa;
 • kohtumist protokollitakse, memo saavad kõik koosolekul osalejad;
 • kohtumise pikkus on 30 minutit kuni 1 tund;
 • kohtumisel räägib üks inimene korraga.

Eesmärgid:

 • saame tuttavaks;
 • räägime tööprotsessidest (kes jääb kontaktisikuks, kus hakkab olema suhtlus, tagasiside kiirus jms);
 • kogume sisendandmeid;
 • selgitame välja nõuded, sh funktsionaalsuse nõuded;
 • kui on, siis kaardistame kolmanda osapoole tööd;
 • püstitame eesmärgid;
 • arutame ideid ja võimalusi;
 • teeme esimesed otsused.

Ole julge sõnastama oma vajadusi ja meie meeskond on abiks, kui jääd selles etapis kuhugi toppama.

Projekti kaasosalised

Igasse projekti on kaasatud vähemalt 5 inimest/spetsialisti:

 1. projektijuht;
 2. UX (kasutuskogemus) disainer/spetsialist;
 3. disainer (graafiline);
 4. arendaja(d);
 5. klient.

Ehk teisisõnu Sa rendid endale meeskonna, kes pühendab ennast sellele, et aidata Sul saavutada oma eesmärke digikeskkonnas, milleks võib olla koduleht, e-pood, kasutajaliides, äpp, digitoode, digiteenus jm.

Kõik projektiga seotud inimesed peaksid olema teadlikud:

 • kliendi vajadustest;
 • projekti eesmärkidest ja sihtgrupist;
 • projekti skoobist ja enda ülesannetest;
 • tiimi koosseisust;
 • ajakavast.

Järgmises postituses kirjutame tegevustest pärast esimest kohtumist ja lähteülesande koostamisest.

©️  Foto: Fabio Santaniello Bruun

Jaga postitust oma lemmikus sotsiaalmeediakanalis:

Jumbotron

Räägime edasi?

Pikk kogemus disainimaastikul on näidanud, et parimad tulemused kasvavad kommunikatsioonist ja sõprusest. Seetõttu soovimegi luua sinuga sooja ja siira partnersuhte, mis kannaks vilja ka aastaid pärast esimest teretust. Üheskoos võime seada verstapostid kasvõi silmapiirile, vahemaad kartmata.

Olen valmis!