Arstiportaali arendus

Ülesanne

Tegu on igapäevase meditsiiniteenuseid pakkuvate asutuste tööristaga. Arstiportaal võimaldab arstil pärida ja kuvada patsiendi terviseandmeid ning saata patsiendi terviseandmeid riiklikku infosüsteemi. Tegu on keskse süsteemiga arstide igapäevasel töölaual.

Külasta veebi

Infosüsteemid

Lahendused

Kokkuvõte

Tegu on igapäevase meditsiiniteenuseid pakkuvate asutuste tööristaga. Arstiportaal võimaldab arstil pärida ja kuvada patsiendi terviseandmeid ning saata patsiendi terviseandmeid riiklikku infosüsteemi. Tegu on keskse süsteemiga arstide igapäevasel töölaual.