PRIA

Pirjo siseveeb (Sharepoint)

Ülesanne

Ülesandeks oli luua intraneti platvormi prototüüp. Esimese etapina teostasime ärivajaduste analüüsi. Kaardistades vajalikud funktsionaalsused ning süstematiseerisime need loogiliseks protsessiks. Antud sisendi alusel lõime prototüübi. Viimaseks etapiks oli prototüübi kasutajamugavuse testimine ning testimise järgsete paranduste realiseerimine.

Külasta veebi

Infosüsteemid

Lahendused

Avavaade

Personaliseeritud vaade

Isiklikud vaated

Statistiliste andmete stiilimine ja isikupärastamine

Kokkuvõte

Ülesandeks oli luua intraneti platvormi prototüüp. Esimese etapina teostasime ärivajaduste analüüsi. Kaardistades vajalikud funktsionaalsused ning süstematiseerisime need loogiliseks protsessiks. Antud sisendi alusel lõime prototüübi. Viimaseks etapiks oli prototüübi kasutajamugavuse testimine ning testimise järgsete paranduste realiseerimine.